پایان نامه

تاثیر میزان تمرکز بر مشتریان کلیدی در بانک-پایان نامه مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه :  تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد تجاری بانک ها قسمتی از متن پایان نامه : ) اهداف مدیریت ارتباط با مشتری: اهداف مدیریت ارتباط با مشتری را می ادامه مطلب…

By 92, ago