دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه:

ارتباطات جزء محوری در پیاده سازی روش مدیریت می باشد. مدیران بیش از 75درصد از زمان فعالیت خود را صرف اجرای بعضی از تکنیک‌های ارتباطی می‌نمایند. استدلال موجهی در این زمینه ارایه شده می باشد شواهد دال بر اهمیت فوق العاده بالای ارتباطات داخلی می باشد. تحقیقات اجرا شده توسط یا مارینو و فاکتول (1988)، حاکی از ارتباط مثبت بین اندازه زمان صرف شده در ارتباطات و فعالیت‌های مهم نظیر اقدامات منتهی شده به رضایت شغلی کارکنان می باشد .  در نتیجه این یافته‌ها، بسیاری از سازمان‌ها، منابع انسانی و مالی حائز اهمیتی را صرف توسعه سیستم‌های ارتباط داخلی موثر و تسهیل تکنیک‌های ارتباطی و نیز تقویت اطلاعات ایده‌آل کارکنان در کلیه سطوح سازمانی می‌کنند. از آنجا که طبق تحقیقات صورت گرفته رفتار کارکنان در سازمان متاثر از توجه‌هایشان می باشد، از این رو،آگاهی از آن‌ها برای مدیران سازمان‌ها ضروری به نظر می‌رسد. با وجود این، بایستی اذعان نمود آگاهی از همه توجه‌های کارکنان برای مدیران سازمان اهمیت چندانی نداشته و مدیران نیز علاقه‌ای به دانستن همه این توجه‌ها ندارند. در واقع مدیران بیش‌تر علاقه‌مند به دانستن آن دسته از توجه‌هایی هستند که با کار و سازمان مرتبط می باشد. طبق تحقیقات انجام گرفته در این مورد سه توجه عمده بیش‌ترین توجه و تدقیق را از سوی محققان به خود جلب کرده‌اند، این سه توجه عبارتند از وابستگی شغلی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی([1]Weaver1,2011). هدف از اجرای این مطالعه عرضه بینش‌های جامع‌ترحول محور ارتباط میان ارتباطات سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی بانک مسکن  می باشد. در این فصل آغاز به اظهار مساله و در ادامه به اهمیت و ضرورت ، مدل پژوهش ، اهداف ، فرضیه ها ، تعاریف نظری وقلمرو پژوهش پرداخته خواهد گردید.

[1]. WEAVER

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن مسله  تعریف شده اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیراست:

  1. سنجش اندازه ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و سنجش رضایت ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی کارکنان بانک مسکن استان گیلان
  2. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت آنان از ارتباطات
  3. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
  4. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
  5. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آن‌ها
  6. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آنان
  7. سایت منبع

  8. آزمون مدل پژوهش