دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر اندازه تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم بیمه عمر

بیمه های عمر آن گروه از بیمه هاست که با هدف پوشش ریسک ها و مخاطارت احتمالی در دوران کهنسالی افراد و با هدف طرفداری از آنان پیش روی حوادثی نظیر بیکاری ، از کار افتادگی و کاهش توان کسب درآمد در دوران پیری از مجموعه ابزارهای کارآمد در جهت تقویت بنیه اقتصادی خانوارها و جلوگیری از بروز شدت فقر در جوامع به شمار می رود(حسن زاده و حیدری ، 1386، 61). بیمه های عمر وسیله ای برای تأمین آتی بیمه شده یا خانواده وی  توسط بیمه گر ، در صورت حیات بیمه شده یا فوت وی در بازده ای معین از زمان د رمقابل پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه به بیمه گر می باشد. (Wang Libo and Zhu Bo, 2005,27)د رتعریفی دیگر بیمه عمر ، قراردادی می باشد که به موجب آن بیمه گر پیش روی دریافت حق بیمه، متعهد می گردد که در صورت فوت بیمه گذار یا در صورت زنده ماندن او در موعد تعیین شده در قرارداد ، مبلغ تعیین شده در قرارداد را به بیمه گذار یا شخص معین شده از سوی او بپردازد.(اوبر، 1378، 27-17).

 

2-1-5)  تاریخچه بیمه عمر

بیمه عمر برای اولین بار در سال 1583 در انگلستان مرسوم گردید. اولین شرکت بیمه عمر در سال 1762 در انگلستان تاسیس و اولین مطالعه علمی درمورد بیمه عمر درسال 1812 منتشر گردید. اولین قرارداد بیمه عمر روی “آقای ویلیام گینبس” منعقد شده بود. مدت این بیمه نامه 12 ماه ونرخ حق بیمه هشت درصد بود.
بیمه عمر در ایران به وسیله نمایندگی یک شرکت بیمه خارجی به نام ویکتوریا در سال 1314 آغاز گردید. این نمایندگی بعد از یک سال فعالیت منحل گردید و پورتفوی خود را که شامل 150 بیمه نامه بود به شرکت سهامی بیمه ایران که آن وقت تازه تاسیس شده بود، واگذار نمود.
اولین بیمه نامه عمری که توسط این نمایندگی مزبور صادر گردید، از نوع مختلط پس انداز و متعلق به یک تاجر تبریزی به نام جبار صالح نیا بود. سرمایه آن به مبلغ 600 لیره انگلیسی در انقضای مدت به بیمه گذار پرداخت گردید.
بیمه ایران تا سال 1336تنها شرکتی بود که در ایران به این رشته از بیمه اقدام می نمود، اما در سال 1336 شرکت سهامی بیمه ملی و در سال 1340 شرکت سهامی بیمه امید نیز به عملیات بیمه عمر پرداختند.
در سال 1353 شرکتی به نام بیمه بین المللی ایران و آمریکا تاسیس پیدا نمود که منحصرا به بیمه های عمر و حوادث می پرداخت و با کمک متخصصان آمریکائی شبکه بزرگ نمایندگی در تهران و در شهرهای بزرگ به‌وجود آورده بود و در فروش بیمه های عمر به سختی می کوشید و به موفقیت های قابل توجهی نیز دست یافته بود.
این اقدامات بیمه ایران را برانگیخت که درصدد ایجاد یک نمایندگی قوی بیمه عمر برآید. به این مقصود در شهریورماه 1355 اقدام به تاسیس یک شرکت مختلط با مشارکت یک شرکت بیمه آمریکائی به نام ایران عمر نمود. این شرکت توانست در اولین سال فعالیت خود در سال 1356 تعداد 1238 بیمه عمر به فروش برساند. این در حالی بود که در سال قبل از تاسیس شرکت ایران عمر یعنی سال1355 شرکت سهامی بیمه ایران توانسته بود 920 فقره بیمه نامه عمر بفروشد.

بعد از انقلاب اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه به استثنای بیمه ایران که یک شرکت دولتی بود در چهارم تیر ماه 1358 ملی شدند. سپس در شهریورماه 1360 در هم ادغام شده و دو شرکت بیمه به اسامی بیمه آسیا و بیمه البرز را تشکیل دادند. پورتفوی بیمه عمر شرکت های ملی شده به شرکت بیمه آسیا منتقل گردید.
هم اکنون با فعالیت شرکت های بیمه خصوصی در بازار، این رشته بسیار فعال شده و شرکت های بیمه خصوصی در جذب بیمه های عمر و ارائه طرح‌های جدید بیمه عمر بر دولتی ها پیشی گرفته‌اند (تقی زاده ، 1389).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

1-  سنجش عوامل اجتماعی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

2-سنجش عوامل اقتصادی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2) اهداف فرعی

  • سنجش اندازه تاثیرسطح پایین درآمد بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • سنجش اندازه تاثیر عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و یا طرفداری دولت بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر اثر گذار می باشد