دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

 سبک کنترلی

 • معمولا یک طرفه می باشد، فردی که ارتباط مستقر می کند، هدایتگر می باشد و هدفش هدایت دیگران می باشد.
 • سایت منبع

 • سبک برابری(تساوی)؛ در این سبک، ارتباطات دوطرفه می باشد. مدیران و طرف‌های ارتباطی کوشش در ترغیب دیگران برای ارائه نظراتشان دارند، ارتباطات نیز با یک جریان آزاد صورت می‌گیرد. فضای ارتباطی میان طرفین به گونه­ای می باشد که آنها به صورت دوجانبه و دوطرفه همدیگر را می‌فهمند و در نهایت اینکه ارتباطات در این سبک گرم و دوستانه می باشد و طرفین از آن منتفع می شوند(فرهنگی، 80:1383).
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • سبک ساختاری؛ هدف این می باشد که محیط را به سمت نظام‌مند کردن سازمان و خواسته­های خود سوق دهیم. در این سبک با تأکید بر رویه­ها، قوانین، مقررات و استانداردهای، کوشش در ترغیب دیگران داریم و بالاخره این سبک به سمت شفاف کردن روابطی که ساختارها ایجاد می‌کنند، پیش می‌رود.
 • سبک پویا؛ این سبک، یک ارتباط کاملا عملگرا و پراگماتیک می باشد و فرایند ارتباطات بسیار سریع صورت می‌گیرد.
 • سبک تفویضی؛ یا واگذاری، مدیر یا رییس، مسئولیت خود را به زیردستان واگذار می کند و تأثیر حمایتگری به خود گرفته و ترجیح می‌دهد تا بیشتر از جانب دیگران یاری گردد و به نقطه نظرات دیگران(مخاطبان) اهمیت زیادی می‌دهد.
 • سبک اجتناب؛ در این سبک، از فرایند ارتباطات دوری می گردد، تمایلی به تأثیرگذاشتن و نیز پذیرفتن اثر از جانب دیگران وجود ندارد. بیشتر از یک رویکرد مستقل و استقلال طلبانه به جای مشارکتی و تعاملی در تصمیم گیری‌ها بهره گیری می گردد(فرهنگی، 81:1383). «سیمنسون» ارتباط بین مدیران و کارکنان ادارات را در جلسات مختلف مطالعه نمود و به این نتیجه رسید که مدیران تأثیر ارتباطی، اطلاعاتی و توزیعی را در دامنه وسیعی بازی می‌کنند(Simonsson[1],2002:96). به گونه کلی نتیجه تحقیقات مختلف در زمینه ارتباطات سازمانی نشان می‌دهد که(Johansson[2],2007:97):
 • رقابت‌های ارتباطی مدیران، نیازهای سازمان را روشن نمی‌سازد.
 • در زمینه ارتباط، در بین رهبران سازمانی، یک دیدگاه انتقالی درمورد اطلاعات رایج می باشد.
 • ارتباط غیررسمی بین رهبران و کارکنان از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
 • به گونه معمول، ارتباط از سطوح بالای سازمانی به سطوح پایین‌تر، گسترش پیدا می کند.

مدیران، در سلسله مراتب سازمانی از روابط کارکنان و مدیران دیگر در شرایط مختلف از اطلاعات کافی برخوردار نیستند(Johansson[3] ,2007:97).

[1].  Simonsson

45  . Johansson

46.Johansson

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن مسله  تعریف شده اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیراست:

 1. سنجش اندازه ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و سنجش رضایت ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی کارکنان بانک مسکن استان گیلان
 2. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت آنان از ارتباطات
 3. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
 4. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
 5. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آن‌ها
 6. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آنان
 7. آزمون مدل پژوهش