دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

پیش­شرط­های تعهد سازمانی:

بعضی از کارکنان صرف­نظر از نوع فعالیت شرکت، تعهد سازمانی بیشتری نسبت به دیگران دارند. محققین به این نتیجه رسیده­اند که خصلت­های خاص، توجه‌ها، و روابط، در سطح بالای تعهد سازمانی تأثیر کلیدی و اثر مهمی دارند. خصوصیات فردی عامل مهم رشد و توسعه سطح تعهد سازمانی فرد می باشد ماتیو و زاجاک[1](1990) چندین خصوصیات فردی مؤثر در تعهد سازمانی را به تبیین زیر تعریف کرده­اند(عوض­پور ، 1384).

سن: کارکنان مسن گرایش بیشتری از جوانان به تعهد سازمانی دارند. پاره­ای از محققین بر علت های منفی این واقعیت تأکید دارند. کارکنان مسن امکان شغلی کمتری دارند و مزایای خود را در صورت ترک سازمان به

خطر می­اندازند. بعضی دیگر عقیده دارند که کارکنان مسن رضایت شغلی بیشتری دارند و در نتیجه فرصت‌های شغلی بهتر دارند.

جنسیت: مردان کمتر از زنان تعهد سازمانی دارند.

تحصیلات: کارکنان با تحصیلات عالی کمتر متعهدند. دلیل آن این می باشد که انتظارات بیشتری از سازمان دارند که همواره برآورده نمی­گردد.

درک شایستگی: کارکنانی که شایستگـی بالایـی دارند معـمولاً تعهـد سازمانی بـیشتری به نـمایش می‌گذارند. این گونه یاد شده می باشد که این کارکنان از سازمان برای برآورده کردن نیازهای رشد و تعالی خود بهره گیری می­کنند.

اخلاق­گرایان ذاتی کار: کارکنانی که معتقد به ارزش و ضرورت کار هستند، همچنین بر این باورند که سازمان جایی می باشد که نیازشان را به کار ارضاء می­کند. بیشترمباحث پیرامون ارتباط علت ومعلولی رضایت شغلی و تعهد سازمانی متمرکز می باشد. در حالی که اغلب پژوهش‌ها نشان داده می باشد که افراد قبل از اینکه به سازمان متعهد باشند، می­بایستی رضایت شغلی داشته باشند. معما وقتی پیچیده­تر می­گردد که بعضی تحقیقات چنین نتیجه می­گیرد که هیچ ارتباط­ای میان رضایت شغلی کارکنان و تعهدات سازمانی وجود ندارد(Testa[2] ˛2001 ). پژوهشگران در این ارتباط هم اختلاف ­نظر دارند که آیا رضایت شغلی می­بایستی بطور کلی در نظر گرفته گردد یا بعضی از فاکتورهای آن(فاکتورهایی مانند سرپرستی، ارتقاء، حقوق و دستمزد). به هر حال در سال 1990 زاجاک و ماتیو[3]در یک تجزیه و تحلیل گروهی به این نتیجه رسیدند که میان رضایت شغلی و تعهد سازمانی ارتباط زیادی هست.

[1]. Mathieu & Zajac

[2] . Testa

[3].  Zajac & Mathieu

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن مسله  تعریف شده اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیراست:

  1. سنجش اندازه ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و سنجش رضایت ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی کارکنان بانک مسکن استان گیلان
  2. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت آنان از ارتباطات
  3. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
  4. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
  5. سایت منبع

  6. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آن‌ها
  7. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آنان
  8. آزمون مدل پژوهش