دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

ماهیت ارتباط

مدیران، در دنیای تصریح­ها، ایماها، نوشتارها و گفتارها اقدام می‌کنند. بیشتر وقت مدیران، در ارتباط با دیگران می‌گذرد و این ارتباط، آنها را به سوی تحقق هدف‌ها متناسب می‌سازد. مطالعه‌های انجام شده، بیانگر این مطلب می باشد که مدیران در اقدام تمایل شدیدی به ارتباطات گفتاری دارند تا ارتباطات نوشتاری.

 

شکل2-3. نمایش توزیع اوقات مدیران عالی

منبع: مهدوی، 113:1378.

عیان می باشد که نوع و سطح مدیریت و حوزه عملکردشان در چگونگی ارتباطات آنها بی تأثیر نیست و بدین جهت نمی‌توان قانون مطلقی را برای چگونگی ارتباط مدیر با دیگران مطرح ساخت(مهدوی، 114:1378). شاید بزرگ‌ترین مانع ارتباطات مؤثر در یک سازمان این باشد که بسیاری از سازمان‌ها به ارتباط دوجانبه اعتقاد ندارند. آن‌ها ممکن می باشد درمورد ارتباط دوجانبه زیاد صحبت کنند، اما درحقیقت ارتباط عبارت می باشد از: ارسال دستورات و طرح سؤالات از بالا و دریافت گزارش و تبیین درمورد­ی آن‌ها از سوی سطوح پایین سازمان. ارتباطات دوجانبه مؤثر به معنای تبیین دادن، طرح سؤالات، انتقادات از بالا به پایین و بالعکس(نه فقط یک طرفه) می باشد. بزرگ‌ترین مانع ارتباطات مؤثر احتمالا این می باشد که بیشتر رؤسا علاقمند به شنیدن مطالبی هستند که موجب تأیید نظریات خودشان و نشان دهنده­ی موفقیتشان می باشد. رؤسا برحسب سرشت انسانیشان، دوست ندارند خبرهای نامطلوب بشنوند و آدم‌های اطراف آن‌ها هم بر همین نحو اقدام می‌کنند. نتیجه این می باشد که مانع بزرگی در راه ارتباطات واقعی پدید می­آید. برای اینکه ارتباطات به نحو مناسب جریان یابد، مقام و جایگاه افراد فی نفسه نباید مورد توجه قرار گیرد. بایستی جوّی وجود داشته باشد که در آن تمام طرف‌های مربوط انتقادات و مخالفت‌ها را بپذیرند، اگر این طور نباشد وضعیتی که تبیین داده گردید به وجود خواهد آمد.

یکی از جنبه­های مهم ارتباطات، بار عاطفی مطالبی می باشد که زیردستان ابراز می‌دارند و نه صرفا کلیاتی که اظهار می‌کنند. در حقیقت در بسیاری از موارد، بار عاطفی مطلب؛ یعنی نحوه­ی اظهار ممکن می باشد از خود کلمات و عبارات مهم‌تر باشد. این عامل مهمی در ارتباطات می باشد که اغلب فراموش می گردد(نورث کوت، 36:1376). به واقع از آن جایی که مسأله ارتباطات بسیار مهم و در حقیقت کانون و هسته مرکزی فعالیت‌های یک فرد در سازمان برای انجام وظایفش می‌باشد، پس نیازمندیم که به تعریف و تحلیل هر یک از سبک‌های ارتباطی که مورد بهره گیری قرار خواهیم داد، بپردازیم(فرهنگی، 72:1383). ارتباطات درون سازمانی به عنوان یک عامل مهم در ارتقای همکاری‌های استراتژیک در سازمان‌های مختلف به شمار می رود(Paulraj& et al[1], 2007). «فورد» و همکارانش[2](1988) عقیده دارند که به گونه کلی شش سبک و شیوه­ی ارتباطی در چارچوب سازمانی قابل مطالعه می باشد.

[1] . Paulraj& et al

43.Ford&et al

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن مسله  تعریف شده اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیراست:

  1. سنجش اندازه ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و سنجش رضایت ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی کارکنان بانک مسکن استان گیلان
  2. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت آنان از ارتباطات
  3. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
  4. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
  5. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آن‌ها
  6. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آنان
  7. آزمون مدل پژوهش