دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

مؤلفه­های تعهد سازمانی:

انواع تعهد سازمانی شامل موارد ذیل می‌باشد( عوض پور ، 1384):.

 • تعهد نسبت به مشتریان یا ارباب رجوع
 • تعهد نسبت به سازمان
 • تعهد نسبت به خود
 • تعهد نسبت به افراد و گروه کاری تعهد نسبت به کار

 

 • تعهد نسبت به مشتری: اولین و شاید مهم‌ترین تعهد سازمانی برمشتری تأکید دارد. مدیران ممتاز می‌کوشند به مشتریان خدمات مفید ارائه کنند. مدیران از دو طریق عمده تعهد خود را نسبت به مشتری نشان می‌دهند: یکی انجام خدمت و دیگر ایجاد اهمیت برای او.
 • تعهد نسبت به سازمان: مدیر مؤثر خود تصویرگر افتخار سازمان خویش می باشد. مدیر به گونه­ای مثبت به سه طریق تعهد خود را نشان می‌دهد: خوش نام کردن سازمان، طرفداری از مدیر رده بالا و اقدام کردن بر اساس ارزش‌های اصلی سازمان.
 • تعهد نسبت به خود: مدیران ممتاز تصویری قوی و مثبت از خود برای دیگران رقم می‌زنند. آن‌ها در همه جایگاه‌ها به عنوان قدرتی قاطع اقدام می‌کنند. این مطلب را با خدمت به خود یا خودپرستی نباید اشتباه نمود. تعهد به خود از سه فعالیت خاص معلوم می گردد: نشان دادن خودمختاری، مقام خود را به عنوان مدیر تثبیت کردن و قبول انتقاد سازنده.
 • تعهد نسبت به مردم: مدیران ممتاز نسبت به کسانی که برای آن‌ها کار می‌کنند، تعهدشان را نشان می‌دهند. این اقدام به بهره گیری مدیر از شیوه صحیح رهبری به مقصود کمک به افراد در حصول توفیق در انجام وظایفشان تصریح دارد. تمایل مدیر به صرف وقت و انرژی و کار روزانه با زیردستان نشان دهنده­ی تعهد مثبت او نسبت به مردم می باشد. به خصوص سه اقدام حیاتی از اجزای تشکیل دهنده­ی این تعهد هستند: نشان دادن علاقمندی مثبت و بازشناسی، دادن بازخورد پیشرفتی و ترغیب ایده­های نوآورانه.
 • تعهد نسبت به وظیفه و تکلیف: مدیران موفق به وظایفی که مردم انجام می‌دهند، معنا می‌بخشند. آنان برای زیردستان کانون توجه و جهت را تعیین کرده، انجام موفقیت آمیز تکالیف را تضمین می‌کنند. چنین تعهدی زمانی عملی می باشد که هدف اصلی و صحیح، سادگی و عملگرایی آن حفظ گردد و موجب مهم جلوه دادن تکلیف وظیفه گردد(برزگر، 1374، ص 30).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن مسله  تعریف شده اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیراست:

 1. سنجش اندازه ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و سنجش رضایت ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی کارکنان بانک مسکن استان گیلان
 2. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت آنان از ارتباطات
 3. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
 4. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
 5. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آن‌ها
 6. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آنان
 7. آزمون مدل پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید