دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر اندازه تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر

قسمتی از متن پایان نامه :

 2-1-5)  تاریخچه بیمه عمر

بیمه عمر به شکل امروزی بعد از بیمه های دریایی و آتش سوزی پدید آمده می باشد. با این حال ریشه بسیار کهن دارد . دو قرن بعد از میلاد مسیح اولین مشاور حقوقی رومی ها جدول مرگ و میری ترتیب داد و قوانینی برای وقف و حبه وضع کرده بود که در قرن نوزدهم قسمت بزرگی از آن در رویه های قضائی اروپا مورد بهره گیری قرار گرفت. (جوهریان ، 1373، 11). در آثار قرون وسطی اولین نشانه قرارداد بیمه مستمری دیده شده می باشد. تا قرن هفدهم در کشورهای اروپایی بیمه عمر به صورت شرط بندی روی فوت شخص ثالث بین دو نفر کم و بیش مرسوم بود. (سازگار، 1386، 420) .

به همین دلیل بسیاری از مردم از قبول آن اجتناب می ورزیدند(مطهری، 1378 ، 69) زیرا در این شرط بندی ، یکی از طرفین طبعاً آرزوی فوت شخص ثالث را داشت و اگر از فضائل اخلاقی هم بی بهره بود احتمالاً او را به توطئه ای بر می انگیخت ، بیمه عم رعملی ناپسند و برخلا مصالح جامعه و اخلاق حسنه تشخیص داده می گردد و از طرف مقامات مذهبی و قضائی گهگاه ممنوع اعلام می  گردید. اولین بیمه نامه عمری که به رسمیت شناخته شده در زمان سلطنت الیزابت اول د رلندن بود که این قرارداد در سال 1583 برای آقای ویلیام  گیبنس منعقد شده بود. مدت بیمه نامه 12 ماه و نرخ حق بیمه 8 درصد بود. بیمه شده در اواخر سال فوت می کند و پس از مجادلات  بسیار سرانجام دریافت کنندگان حق بیمه که از تجار لندن بودند محکوم به پرداخت سرمایه می گردند. بیمه نامه با نام خدا شروع و د رپایان، سلامت و طول عمر بیمه شده مسولیت گردیده می باشد. در قرن شانزدهم بردگان که ارزش تجاری داشتند و از بندری به بندر دیگر حمل می شدند مانند کالا بیمه می گردیدند. سپس بیمه گران این بیمه را به سایر مسافرین کشتی تعمیم دادند. در این قرن توجه و علاقه اروپائیان به اقدام تونیتین معطوف بود . تونتین چیست؟ بانکدار ایتالیایی به نام لورنزوتونتی که در فرانسه اقامت گزیده بود برای رفع معضلات مالی این دولت طرحی پیشنهاد نمود که بنام خود او «تونتین» معروف گردید.

تونیتین سازمانی بود که افراد هم سن گروه هایی  تشکیل می دادند و هریک وجوهی یکجا یا به اقساط به صندوق مشترک می پرداختند که صرف خرید اوراق قرضه از خزانه دولت  می گردید که بهره این وام بستگی به سن خریداران داشت. برای جوانان 5% و برای پیران 5/12% بود د رپایان مدت سرمایه ای که از این وجوه و بهره های آن در صندوق جمع می گردید بین اعضاء زنده تقسیم می گردید و به موازات این اقداام شرکت منحل می گشت . دولت های وقت هم مشوق و پشتیبان آن بودند زیرا با وضع قوانین از طریق فروش اوراق قرضه ، موجودی صندوق را در اختیار خود می گرفتند  و صرف هزینه های روزمره می کردند. در سال 1906 قوانین جدیدی برای شرکت های تونتین در فرانسه وضع گردید. در طول قرن نوزدهم با مساعی دانشمندانی مانند برنولیفد، پارسیو و اولر علم اکچوئری که تلفیقی ا زعلم احتملاات و محاسابت مالی می باشد به وجود آمد و از آن پس بیمه عمر در سال 1762 در انگلستان تأسیس پیدا نمود و اولین مطالعه علمی درمورد بیمه عمر در سال 1812 منتشر گردید. از آن به بعد شرکت های بسیاری به صورت سهامی یا تعاونی در کشور اروپا و آمریکا وارد حیطه وجود گذاردند. در سال 1912 در کشور فرانسه 20 شرکت سهامی ، 24 شرکت تونتینی و تعاونی و 19 شرکت خارجی به فعالیت بیمه عمر اشتغال داشتند . توسعه بیمه عمر در آمریکا پس از جنگ جهانی دوم قابل توجه می باشد د راین کشور در سال 1946 تعداد 473 شرکت و اندوخته ریاضی شرکت های بیمه این کشور در همین سال بالغ بر 1505 میلیون دلار بود و تعداد 26 میلیون دلار بیمه نامه جدبد صادر شده بود.(جوهریان 1373، 13-11).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

1-  سنجش عوامل اجتماعی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

2-سنجش عوامل اقتصادی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

1-4-2) اهداف فرعی

    سایت منبع

  • سنجش اندازه تاثیرسطح پایین درآمد بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • سنجش اندازه تاثیر عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و یا طرفداری دولت بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر اثر گذار می باشد