دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر اندازه تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر

قسمتی از متن پایان نامه :

) تحلیل تاثیر تورم و تقاضای بیمه عمر

وجود تورم پایدار در اقتصاد ایران منجر به کاهش ارزش سرمایه بیمه گردیده و قدرت خرید آن را می کاهد و لذا قراردادهای بلند مدت بیمه عمر را متزلزل و نااستوار می سازد. (مهدوی، 1388).

 

2-1-12-1) راهکارهای متداول خنثی سازی اثر تورم در بیمه نامه های عمر

تورم از علل اقتصاد موثر بر کاهش مقبولیت قرار دادهای بیمه عمر می باشد . زیرا قدرت خرید سرمایه بیمه عمر را به شدت کاهش می دهد به عنوان مثال یک سرمایه بیمه عمر 40 میلیونی تومانی شاید برای یک قرار داد بیمه عمر در حال حاضر مقبولیت داشته باشد اما با وجود تورم بالا این رقم برای 20 سال آینده قدرت خرید پایینی خواهد داشت برای مقابله با این مشکل راهکارهای متفاوتی اندیشیده شده می باشد که از آن جمله می توان به افزایش حق بیمه و سرمایه بیمه به گونه همزمان با متوسط نرخ تورم و هم چنین بهره گیری از فلزات قیمتی زیرا طلا و یا نقره و یا یک ارز قدرتمند خارجی زیرا دلار در بسیاری از پ‍ژوهش ها تصریح شده می باشد.

  • صدور بیمه نامه بر حسب طلا

در  بعضی از کشورها سرمایه بیمه و هم چنین حق بیمه را بر حسب طلا معین کرده اند می توان گفت اگر افزایش قیمت ها به دلیل کاهش ارزش پول ملی باشد صدور بیمه نامه برحسب ارزش طلا طرفداری خوب برای بیمه گذاران خواهد بود اما با نوسانات قیمت طلا در سال های گذشته نمی توان به این راهکار به صورت کامل اطمینان نمود ( مهدوی ،1388)

  • فروش بیمه عمر با سرمایه صعودی

شرکت های بیمه با فرض اینکه در طول قراردادبیمه درصد ثابتی از نرخ تورم هست متعهد می‎شوند که بدون اینکه حق بیمه ی دریافتی از مشتریان خود را به تدریج اضافه کنند سرمایه بیمه را به گونه منظم بر اساس شاخص هزینه های زندگی افزایش دهند البته بیمه گران بایستی در به کار گیری این روش احتیاط کنند زیرا اگر واقعاً در طول مدت بیمه نرخ تورم کمتر از نرخ در نظر گرفته شده باشد بیمه گر با گذشت زمان دچار مشکل مالی خواهد گردید و حتی ممکن می باشد در حالت بر عکس نرخ تورم واقعی از نرخ تورم مفروض بیشتر گردد که در این صورت روش به کار گرفته شده بی فایده خواهد بود تا حدودی این طرح درکشور ما توسط شرکت های بیمه در حال اجرا می باشد و توانسته تا حدی رغبت افراد را برای خرید بیمه عمر بیشتر کند ( مهدوی 1388) .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

1-  سنجش عوامل اجتماعی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-سنجش عوامل اقتصادی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

1-4-2) اهداف فرعی

  • سنجش اندازه تاثیرسطح پایین درآمد بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • سنجش اندازه تاثیر عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و یا طرفداری دولت بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر اثر گذار می باشد