دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد تجاری بانک ها

قسمتی از متن پایان نامه :

) مزایای بهره گیری از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری:

مزایای بهره گیری از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری که هدف نهایی آن کسب رضایتمندی مشتریان و بقا در محیط رقابتی می باشد عبارت می باشد از: (الهی و حیدری، 1387).

 • کاهش هزینه فروش
 • شناسایی و مورد هدف قرار دادن بهتر مشتریان
 • کاهش هزینه های بازاریابی
 • افزایش وفاداری مشتری
 • افزایش نگهداری مشتری
 • شناسایی روندها و الگوهای مصرف مشتریان
 • کمک به جریان یافتن اطلاعات درست و واقعی در هرجایی از سازمان که مورد نیاز باشد
 • دستیابی به درک صحیح و کاربردی از ارزیابی اندازه اثربخشی فعالیتهای بازاریابی
 • جلب سریع تر و موثرتر مشتریان جدید
 • درک بهتر از نیازها و خواسته های مشتری
 • سایت منبع

 • تغییر محصولات و خدمات و متناسب کردن آن با نیازهای مشتری
 • فراهم کردن شرایط مراجعه مجدد مشتری
 • درک و نظارت بر گزینش های خریداران

اگر سیستم مدیریت ارتباط با مشتری به خوبی طراحی و اجرا گردد به شناخت کامل و جامعی از مشتری منجر خواهد گردید. Crm به بنگاه ها اجازه می دهد تا به آسانی مشتریان سودمند را شناسایی کرده و کوشش‌های بازاریابی را بر مشتریانی که از بنگاه خرید می نمایند، متمرکز کنند. درک بهتر مشتری کنونی به بنگاه اجازه می دهد تا با تعامل، پاسخگویی و ارتباط موثر بر آنها، نرخ حفظ مشتریان را به گونه چشم گیر افزایش دهد.

اجرای crm در بسیاری از سازمان ها موجب افزایش توان رقابتی، افزایش درآمد و کاهش هزینه های عملیاتی شده می باشد. مدیریت کارا و موثر ارتباط با مشتری منجر به افزایش رضایت مشتریان، ایجاد مشتریان وفادار و افزایش نرخ نگهداری مشتری می گردد. Crm  به مشتریان کمک می کند تا وفاداری و سودآوری مشتری را در قالب تکرار خرید، مبالغ خرید و دوره خرید مورد ارزیابی قرار دهند (امیری، 1388: 44).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

مطالعه تاثیر  مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد تجاری بانک ها (مطالعه موردی بانک  صادرات گیلان)

اهداف فرعی:

 • سنجش اندازه تمرکز بر مشتریان کلیدی در بانک.
 • سنجش اندازه سازماندهی CRM  در بانک .
 • سنجش اندازه مدیریت دانش در بانک ها.
 • سنجش اندازه فناوری های CRM  به کار رفته  در بانک
 • سنجش اندازه عملکرد تجاری در بانک ها.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید