دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر اندازه تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر

قسمتی از متن پایان نامه :

ترویج  و شناساندن بیمه عمر در کنار طرفداری های دولت

صنعت بیمه با فرض ریسک گریز بودن افراد توسعه پیدا نمود پس چرا بیشتر مردم خود را در برابر حوادث بیمه نمی کنند ؟ شاید جواب این باشد که این افراد احتمال وقوع حوادث را برای خود کم  می کنند و عقیده دارند که هیچگاه دچار حادثه نمی شوند ( چاو ،2000 ) .

مهم ترین پوششی که بیمه می دهد آرامش ذهنی 1 می باشد مشکلی که بیمه گران با آن مواجه اند این می باشد که مشتریانشان به آنها زیاد توجه نمی کنند . بعضی ممکن می باشد فکر کنند که خرید بیمه ، اگر با حادثه وخسارت همراه نباشد ، نوعی هدر دادن پول می باشد در حالی که طی این مدت از اطمینان بیمه بهره گیری می‎کردند.

چالیز2 به این نتیجه رسید که بیمه گران با آن مواجه اند این می باشد که مشتریانشان دوباره ارتباط مستقر کنند برای ایجاد یک ارتباط قوی با مشتریان بیمه گران کیفیت محصولاتشان را بایستی افزایش دهند و برای این مقصود بایستی از نیازها و خواسته های بیمه گذاران آگاهی داشته باشند ( چالیز[1] ، 1999 ) .

علی ضیایی مدیر عامل بیمه سامان با اظهار این مطلب که از زمان ورود محصولات بیمه‌های عمر که جنبه سرمایه گذاری دارند به ایران، حدود یک دهه می‌گذرد و در این مدت نیز با طرفداری‌های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران انصافا رشد خوبی را دراین رشته شاهد بوده‌ایم، اما با در نظر داشتن ظرفیت‌های موجود می‌توان بااتخاذ تدابیری ضرب آهنگ رشد را تصریح نمود.

محصولات عمر به علت بلند مدت بودن‌ آن و تلفیق پوشش‌های بیمه‌ای و ابزار سرمایه گذاری، محاسبات ریاضی پیچیده‌ای دارند. این محاسبات در حجم انبوه بیمه نامه‌های صادره در یک شرکت بیمه و تعداد تراکنش‌های مربوط به هر بیمه نامه در قالب صدور الحاقیه‌های متعدد، باعث شده می باشد که مدیریت عملیات بیمه‌های اندوخته ساز، بدون در اختیار داشتن زیرساخت‌ها و ابزارهای قوی فن‌آوری اطلاعات امکان پذیر نباشد.

مدیرعامل بیمه سامان بیان نمود: متاسفانه در کشور ما در حوزه نرم افزارهای مربوط به بیمه‌های عمر و خدمات مربوط به آن سرمایه گذاری کمی شده می باشد که این امر خدمات رسانی در رشته بیمه‌های اندوخته را برای شرکت‌های بیمه دشوار کرده وتوانایی این شرکت‌ها را در توسعه فروش این محصول محدود کرده می باشد.

مدیر عامل بیمه سامان با تصریح به برگزاری همایش بین المللی بازاریابی تخصصی در صنعت بیمه، عنوان نمود: برگزاری هر چه بیشتر کنفرانس‌های مرتبط با بازاریابی در صنعت بیمه به پیشبرد اهداف توسعه‌ای این صنعت کمک زیادی خواهد نمود.

وی در مورد روش‌های نهادینه کردن بیمه در سبد خانوار یادآور گردید: فرهنگسازی بهره گیری از محصولات بیمه‌ای از طریق رسانه‌های جمعی و مطبوعات به تغییر درنگرش خانوارها منجر خواهد گردید و بر اثر این تغییر در توجه، محصولات بیمه‌ای دیگر نه تنها به عنوان محصولات لوکس مطرح نمی‌گردد بلکه به عنوان یک محصول ضروری جایگاه خودرا در سبد خانوار بدست می‌آورند.

1-9 ) قلمرو پژوهش

1-9-1 )  قلمرو مکانی

این پژوهش در صنعت بیمه ی شهرستان رشت انجام می گردد.

1-9-2)  قلمرو زمانی

قلمرو زمانی بهمن ماه 1391 الی شهریور 1392

1-9-3)  قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی پژوهش حاضر علم مدیریت حوزه مدیریت بازرگانی و تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر مربوط به حوزه ی تئوری سازمان می باشد.

 

[1] Challis

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

1-  سنجش عوامل اجتماعی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

2-سنجش عوامل اقتصادی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

سایت منبع

1-4-2) اهداف فرعی

  • سنجش اندازه تاثیرسطح پایین درآمد بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • سنجش اندازه تاثیر عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و یا طرفداری دولت بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر اثر گذار می باشد

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید