دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

تعهد عاطفی مهمترین عنصر تعهد سازمانی می‌باشد. تعهد عاطفی به عنوان وابستگی یا دلبستگی فرد به سازمان تعریف شده می باشد(2007، [1]Cole & Johnson). تعهد عاطفی به گونه مثبتی با عدالت سازمانی، عملکرد شغلی و رضایت شغلی مرتبط می باشد. همچنین تعهد عاطفی ارتباط­ی مثبت قوی نیز با تعهد حرفه­ای و طرفداری سازمانی درک شده دارد و موجب افزایش اعتماد و کاهش ترک خدمت می گردد.

 • تعهد هنجاری

تعهد هنجاری، دومین مفهوم و عنصری می باشد که تعهد سازمانی را ایجاد می کند. تعهد هنجاری به عنوان نوعی تعهد و التزام تعریف شده می باشد که کارکنان را به سمت این احساس هدایت می­نماید که با سازمان بمانند(2008Chang & Lin[2]). محققان پی برده­اند که تعهد هنجاری توسط سطح پرداخت، سطح تحصیلات یا سن هدایت نمی‌گردد؛ بلکه یک احساس اعتماد متقابل می باشد که الزام و تعهد برای ماندن را ایجاد می کند. «آلن» و «می یر[3]» در تحقیقی تصریح کرده­اند سازمان‌هایی که به ایجاد فرهنگی مبادرت می‌ورزند، از کارکنان انتظار می‌رود تا به سازمان وفادار باشند؛ به احتمال بیشتر، کارکنانی با تعهد هنجاری بالا خواهند داشت. تعهد هنجاری موجب افزایش اعتماد به سازمان می گردد و عامل مهمی در تحریک مشارکت افراد در سازمان می‌باشد. تعهد هنجاری به گونه زیاد با رضایت شغلی مرتبط می باشد. همچنین محققان پی بردند کارکنانی که دارای تعهد هنجاری بالا هستند به این دلیل در سازمان خواهند ماند که احساس می‌کنند از لحاظ اخلاقی این کار درست می باشد. (2009، Handlon[4]).

 • تعهد مستمر

تعهد مستمر جزء سوم تعهد سازمانی می‌باشد. تعهد مستمر به عنوان نیاز به ماندن با یک سازمان به دلیل هزینه بالای ترک آن تعریف شده می باشد. «آلن» و «می‌یر» می‌گویند که تعهد مستمر برپایه دو عامل ایجاد می گردد: تعداد یا مقدار سرمایه گذاری و اهمیت آن سرمایه گذاری کارکنان در سازمان باقی می‌مانند زیرا تصور می‌کنند که احتمالا هزینه ترک سازمان خیلی بالا می باشد(2009،[5] Handlon).

[1] . Cole & Johnson

[2] . Chang & Lin

[3]. Allen &Miyer

[4]Handlon

 1. Handlon

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن مسله  تعریف شده اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیراست:

 1. سنجش اندازه ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و سنجش رضایت ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی کارکنان بانک مسکن استان گیلان
 2. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت آنان از ارتباطات
 3. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
 4. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
 5. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آن‌ها
 6. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 7. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آنان
 8. آزمون مدل پژوهش