دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر اندازه تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

امروزه صنعت بیمه از عوامل مهم توسعه کشورها به حساب می آید و توسعه بیمه نیز شاخصی برای توسعه کشورها تلقی می گردد. بیمه در کنار سایر بخش های اقتصادی، تأثیر برجسته ای دارد و با پوشش خسارت های احتمالی ناشی از فعالیت های مختلف اقتصادی، انگیزه سرمایه گذاری را افزایش می دهد و افزایش سرمایه گذاری نیز تأثیر زیادی در رشد و توسعه کشور دارد (مطلبی،1382).

هم چینین مطالعه طریقه رشد بیمه به گونه اعم و بیمه عمر به گونه اخص طی دهه گذشته بیانگر تأثیر روز افزون بیمه عمر در اقتصاد خانوار در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد. چنان که کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در جلسه اولیه خود در سال 1964 اعلام نمود که بازار مناسب ملی بیمه یکی از لوازم ضروری رشد اقتصادی می باشد. بیمه عمر در جهان کنونی یکی از ابزارهای مهم اقتصادی بوده و بهره گیری های متعددی از آن به اقدام می آید(مهدوی و همکاران،1389). هم چنین صندوق های بیمه عمر یک منبع سرمایه گذاری عظیم بوده بطوریکه شرکت های بیمه عمر به عنوان قطب های سرمایه گذاری در جهان محسوب می شوند (مهرآرا، رجبیان،1385).

در سال 2008، حق بیمه ی سرانه جهان 634 دلار بوده می باشد که 370 دلار آن مربوط به بیمه ی عمر و 264 دلار باقی مانده مربوط به بیمه غیر عمر می گردد. به بیانی دیگر، حدود 59% فعالیت بیمه ای در بخش بیمه‎ی عمر و 41% بیمه غیرعمر بوده می باشد. در حالی که تقاضای بیمه ی کشور ما در آن سال حدود 59 دلار بوده که فقط 4 دلار آن مربوط به بیمه ی عمر می باشد؛ یعنی کمتر از 7 درصد از فعالیت بیمه ای کشور در بخش بیمه عمر می باشد (Sigma,2009).

این فصل شامل دو بخش ادبیات نظری و پیشینه پژوهش می باشد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

1-  سنجش عوامل اجتماعی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

2-سنجش عوامل اقتصادی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2) اهداف فرعی

  • سنجش اندازه تاثیرسطح پایین درآمد بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • سایت منبع

  • سنجش اندازه تاثیر عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و یا طرفداری دولت بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر اثر گذار می باشد