دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تعهد سازمانی و معضلات سازمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

آن چه دنیای امروز را از دنیای چند دهه قبل سازمان ها متمایز می نماید، محیط ناپایدار و پیچیده، رقابت فزاینده، تغییر و تحولات سریع و توسعه ی روز افزون ارتباطات و هم چنین تحولات شگرف دانش مدیریت می باشد که وجود نظام مدیریت عملکرد[1] اثربخش را برای سازمان ها اجتناب ناپذیر نموده می باشد؛ به گونه ای که فقدان ارزیابی عملکرد در ابعاد مختلف سازمان (اعم از ارزیابی بهره گیری از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی ها) به عنوان یکی از علایم و بیماری های سازمان قلمداد می گردد (شیخ زاده، 1388). مدیریت عملکرد فرآیند طراحی و اجرای راهبردها، ملاحظه ها و پیش ران ها[2] می باشد که هدفش تبدیل استعداد خام منابع انسانی به عملکرد می باشد. تمام بشر ها دارای استعدادهایی چند برای عرصه ی کاربردی هستند. به هر حال، بهره برداری و تبدیل این استعداد به عملکرد قابل تحویل اغلب به دلایلی، چندان مطلوب نمی باشد. مدیریت عملکرد تأثیر عامل تبدیل استعداد به عملکرد را بر عهده دارد که با برداشتن موانع و تشویق و شکوفایی منابع انسانی به این کار نایل می آیند. مدیریت عملکرد در رویایی با تغییرات شتابان مانند جهانی شدن، آزادسازی و تغییرات در بازار و فناوری تأثیر محوری یافته و ستون فقرات مدیریت منابع انسانی هر سازمانی می باشد که می خواهد عملکرد بالا داشته و از منابع انسانی به عنوان متغیری اهرمی بهره مند گردد (کاندولا[3]، 1389).

می توان گفت یکی از جدیدترین مباحث در مدیریت به گونه عام و در حوزه ی مدیریت منابع انسانی به گونه خاص مفهوم مدیریت عملکرد می باشد. این مفهوم بعد از آن مطرح گردید که اثربخشی پائین شیوه های سنتی ازیابی عملکرد به خصوص در نیل به اهداف استراتژیک سازمان عیان گردید (مقیمی و حفیظی، 1388). به زعم دمینگ[4]، مسئولیت شکست اکثر برنامه های بهبود عملکرد، سیستم می باشد و نه فرد، وی معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد را به شدت مورد انتقاد قرار داده می باشد (Waite and Stites-Deo, 2000). با این مقدمه در ادامه به بحث عملکرد، مدیریت و ارزیابی عملکرد و مفاهیم مرتبط به آن پرداخته می گردد.

[1] . Performance management

[2] . Drivers

[3] . Candola

[4] . Deming

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

سنجش مدیریت عملکرد در سازمان های اجرایی

سنجش تعهد سازمانی  کارکنان در سازمان های اجرایی

سایت منبع

سنجش عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی

سنجش ارتباط ی بین مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی کارکنان با در نظر داشتن عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی.