دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر اندازه تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر

قسمتی از متن پایان نامه :

بیمه آتش سوزی

سایت منبع

بعد از بیمه باربری، بیمه آتش سوزی قدیمی ترین نوع بیمه می باشد.

در قرن هشتم میلادی تشکیلاتی برای بیمه آتش سوزی در سرزمینی که امروز بلژیک نامیده می گردد به وجود آمد و پیش روی دریافت مبالغ معین )حق بیمه( به صورت قطعی، خسارت احتمالی ناشی از آتش سوزی مزارع و خسارت وارده به دام های مالکان آنها را جبران می نمود.

در قرن 12 در ایسلند قانونی تصویب گردید که به موجب آن اتحادیه های تعاونی ملزم به جبران خسارت آتش سوزی در خانه اعضا می شدند.

آتش سوزی بزرگ و پرخسارت سال 1666 لندن که طی آن 90 کلیسا و13000 خانه به کلی منهدم گردید، افکار مردم انگلیس را به موضوع بیمه آتش سوزی جلب نمود و یک سال بعد از آتش سوزی بزرگ یک مؤسسه بیمه برای بیمه کردن منازل در برابر آتش سوزی تأسیس گردید و تا پایان قرن 17 ، چهار مؤسسه به نام‎های دفتر بیمه آتش سوزی، تعاونی بیمه آتش سوزی،انجمن دوستی و «مجمع تعاونی دوستان برای بیمه خانه ها در برابر خسارت ناشی از آتش سوزی » تأسیس گردید و این مؤسسه اخیر همچنان تا قرن بیستم به صورت یک مؤسسه مستقل و موفق باقی ماند.

بیمه های عمر

در یک نوشته روی پاپیروس که در مصر کشف شده و مربوط به  4500 سال پیش می باشد درج شده می باشد که مومیاگران مصری هر موقع که یکی از کارکنان کارگاه هایشان فوت می نمود موظف بوده اند وارثان او را مورد طرفداری قرار دهند.

در قرون وسطی کلیساها مجاز شدند که از معتقدین مذهبی پول هایی قبول کنند و پیش روی در پیری مبالغ معینی به آنها بپردازند. در قرن 14 برای صدور بیمه نامه عمر در فلاندر )بلژیک امروزی( شرکتی تأسیس گردید. اما اولین بیمه نامه عمر که سند آن امروز در دسترس می باشد در تاریخ 26 ژوئن 1566در «آنورس » صادر شده که در آن شخصی به مدت شش ماه پیش روی فوت ناشی از ناخوشی یا حادثه یا هر عیب دیگر در هر مکان که اتفاق افتد تحت پوشش بیمه قرار گرفته و 27 نفر از تجار مختلف با امضای خود در دفترخانه ای در این شهر واقع در بلژیک کنونی تعهد کردند هر کدام مبالغی در حد سهمی را که قبول کرده اند به شخص ثالث حامل بیمه نامه بپردازند و تمام تعهدات ناشی از بیمه نامه را عملی سازند.

بیمه حوادث

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قدیمی ترین بیمه حوادث، بیمه احشام می باشد که قبل از سال 1350میلادی در منطقه فلاندر )بلژیک کنونی( رواج داشته می باشد. در سال 1663 ، دولت هلند سربازان خود را پیش روی از دست دادن چشم، دست و یا پا در جنگ بیمه می نمود. در انگلیس بین سا ل های 1855 تا 1850 بیمه حوادث مربوط به را به آهن شروع گردید.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

1-  سنجش عوامل اجتماعی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

2-سنجش عوامل اقتصادی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

1-4-2) اهداف فرعی

  • سنجش اندازه تاثیرسطح پایین درآمد بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • سنجش اندازه تاثیر عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و یا طرفداری دولت بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر اثر گذار می باشد