دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

متغیرهای مؤثر بر تعهد سازمانی

دانشمندان رفتار سازمانی و محققانی که در زمینه­ی تعهد سازمانی به مطالعه می‌پردازند، بر این کوشش بوده‌اند تا ثابت کنند که بعد از ورود یک فرد به سازمان، چه عواملی تعهد سازمانی وی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. «دیوید اونس»[1] عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی را بدین شکل اظهار می کند (2001،  Meyer [2]Herscovitch&):

 • رضایت شغلی
 • نظام ترفیع مناسب
 • قدردانی و سپاس از خدمات
 • خدمات اجتماعی.

«مارچ» و «سایمون»[3] نیز طی مطالعه­ای به مطالعه تعهد سازمانی پرداختند. در این پژوهش، مواردی همچون تصدی مشاغل، مزایای بازنشستگی، آموزش، سابقه، متغیرهای مشارکت، منزلت اجتماعی، کار و ابهام در تأثیر بر تعهد مؤثر شناخته گردید. بر اساس یافته­های آن‌ها چهار متغیر اول بر تعهد مستمر و مابقی بر تعهد ارزش مؤثر بوده می باشد. «مودی» و دیگران[4] عواملی را که به تعهد سازمانی بیشتر منجر می گردد به سه دسته­ی اصلی تقسیم بندی کرده­اند:

 • عوامل شخصی
 • عوامل سازمانی
 • عوامل غیر سازمانی

هرکدام از این عوامل ممکن می باشد در بروز ابعاد مختلفی از تعهد سازمانی با درجه­های متفاوت مؤثر باشند. «می یر» و «هرسکویچ» [5]نیز تأثیر متغیرهای زیادی را بر تعهد مورد مطالعه قرار دادند. آنها اعتقاد دارند که همه­ی این متغیرها را می‌توان در سه مقوله­ی ویژگی‌های شخصی، ویژگی‌های سازمانی و تجارب کاری، دسته بندی نمود (همان منبع)

83.David Onse

 1. Meyer &Herscovitch

85.March&Saymon

86.Mody&et al

 

87.Mier&Herkovich

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن مسله  تعریف شده اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیراست:

 1. سنجش اندازه ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و سنجش رضایت ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی کارکنان بانک مسکن استان گیلان
 2. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت آنان از ارتباطات
 3. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
 4. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
 5. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آن‌ها
 6. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آنان
 7. آزمون مدل پژوهش