دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر اندازه تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر

قسمتی از متن پایان نامه :

تاریخچه ای از صنعت بیمه در ایران و جهان

بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی برای جبران خسارت بزرگ فرد یا افراد معدود، از طریق سرشکن کردن آن بین همه افراد گروه یا جامعه در دنیا مانند در ایران سابقه طولانی دارد. عموم پژوهندگان تاریخ بیمه بر این باور رسید ه اند که نخستین شکل از آن چیز که در سد ه های اخیر« بیمه»   (Insurance ) نام گرفته در چند هزار سال پیش از این بین کاروانیان و بازرگانانی که خطر سفرهای دور و دراز زمینی و یا دریایی را در پیش می گرفتند رواج داشته می باشد و شواهد جداگانه ای از قوانین عرفی و شرعی که در این زمینه در شرق و غرب آسیا در سده های پیش از میلاد رایج بوده ارائه می‎دهند.

در تلماد، )یک مجموعه حاوی قوانین عهد عتیق) نقل شده که هرگاه در کاروانی، یکی از حیوانات باربر هلاک می گردید حیوان دیگری به هزینه افراد کاروان تهیه می گردید تا صاحب آن به تنهایی زیان وارد شده را تحمل نکند. این رسم در مورد کاروان کشتی های تجاری که به سفرهای دریایی می رفتند، در چین مواقع در شرق دنیای شناخته شده آن روز و بین فنیقی ها در غرب آسیا و در حوزه دریای مدیترانه، همچنین یونانی ها در اروپا شناخته شده بود.

بیمه های باربری دریایی

مردم تجارت پیشه مناطق دریایی غرب آسیا و حوزه مدیترانه در سده های قدیم، برای آرامش و امنیت خاطر بازرگانان و دریانوردان خود صندوق جبران خسارت اموال تجاری غرق شده را سامان دادند.

در قرن های پنجم و ششم قبل از میلاد مسیح عده ای از سرمایه داران یونانی به صاحبان کشتی ها و اموال تجاری با نرخی به مراتب زیادتر از معمول وام می دادند به این شرط که اگر کشتی به سفر دریایی رفته سلامت به مقصد می رسید وام با بهره بازپرداخت  می گردید، اما در صورت غرق کشتی گیرنده وام از بازپرداخت آن معاف بود. این روش ریسک تجارت را برای بازرگانان کاهش می داد و آنها را تشویق  می‎نمود که به تجارتی بیش از آن چیز که دارایی آنها اجازه  می داد دست بزنند و وا م دهندگان نیز با قبول این ریسک در منافع حاصل از تجارت بازرگانان با کشورهای خارجی شریک می شدند. بعدها وا م دهندگان حاضر شدند پیش روی دریافت مبلغ معین و توافق شده (حق بیمه قطعی(، خسارت احتمالی را پرداخت کنند. بیمه حمل و نقل دریایی از همین جا شکل گرفت. اولین قرارداد بیمه دریایی که به دلیل آرشیو شدن آن در بندر جنوا در دسترس می باشد، مربوط به قراردادی می باشد که در اواسط قرن 14 میلادی  (1934) در ایتالیا ثبت شده می باشد. در همان قرن 14 حکومت پرتقال مقرراتی وضع نمود که به موجب آن کشتی هایی که از 500 تن بیشتر ظرفیت داشتند، موظف بودند کشتی های خود را پیش روی خطرات دریا بیمه نمایند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

1-  سنجش عوامل اجتماعی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

2-سنجش عوامل اقتصادی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

1-4-2) اهداف فرعی

  • سنجش اندازه تاثیرسطح پایین درآمد بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • سنجش اندازه تاثیر عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و یا طرفداری دولت بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر اثر گذار می باشد

 

سایت منبع