دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر اندازه تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر

قسمتی از متن پایان نامه :

موانع پیش روی توسعه بیمه های عمر در ایران

براساس مطالعات گوناگونی که در زمینه شناسایی موانع توسعه بیمه های عمر با رویکردهای مختلف در کشور صورت گرفته ، مهمترین موانع به چهار عامل زیر تقسیم می گردد : (رشنوادی،1387)

2-1-10-1) عوامل اقتصادی :

  • بالا بودن نرخ تورم
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • پایین بودن در آمد سرانه
  • عدم ثابت سیاست های اقتصادی در کشور
  • بار تکفل بالا یا ابعاد خانواده
  • قابل رقابت نبودن بیمه های عمر سنتی با سایر فعالیتهای سرمایه گذاری

2-1-10-2) عوامل ساختاری   

-عدم ارائه برنامه مناسب برای مشارکت بیمه گذاری در منافع حاصل از سرمایه گذاری ذخایر ریاضی توسط شرکت های بیمه

-فقدان فعالیت های تخصصی در زمینه بیمه های زندگی

-فقدان برنامه ریزی در زمینه آموزش و آگاهی به شبکه های فروش

-دولتی بودن شرکت های بیمه

سایت منبع

-عدم انگیزه کافی در شرکت های خصوصی برای بازاریابی و تبلیغات به دلیل واگذاری سهم 50 درصدی به بیمه مرکزی ایران و هزینه های بالای تبلیغات

-وضع قوانین و مقررات دست و پا گیر

-عدم در نظر داشتن مساله بازخرید بیمه نامه های الگوی استاندارد برای شرایط عمومی بیمه نامه

-کمبود نیروی انسانی کار آمد در عرضه خدمات بیمه ای مانند بیمه های زندگی

-عدم انگیزه در فروشنده برای بهبود و افزایش کیفیت و مطلوبیت مداوم مهارت های حرفه ای خود

-کمبود تبلیغات مناسب و اطلاع رسانی صحیح به جامعه از طرف شرکت های بیمه

-عدم برنامه ریزی در تشخیص نیازهای بیمه گذاران بالقوه در جهت ایجاد طرح های مناسب با نیازهای اقشار مختلف جامعه

-فقدان برنامه ریزی در زمینه آموزش

-عدم تاسیس شرکت بیمه تخصصی (بشنوادی ،1387)

-یکی از مهم ترین معضلات ساختاری کشورهای جهان سوم نظیر ایران این می باشد که اختلافات طبقاتی زیادی بین دهک های جامعه هست واکثریت جامعه در سطح افراد کم درآمد و یا به تعبیری نسبتاً فقیر هستند و درصد بسیار کمی ثروتمند و مرفه و درصد کمی نیز در سطح متوسط قرار دارند .(مهدوی،1391).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

1-  سنجش عوامل اجتماعی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

2-سنجش عوامل اقتصادی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

1-4-2) اهداف فرعی

  • سنجش اندازه تاثیرسطح پایین درآمد بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • سنجش اندازه تاثیر عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و یا طرفداری دولت بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر اثر گذار می باشد