دانلود پایان نامه

نموده و اقدام به درمان بیماری شود.ارائه خدمات بهداشتی روی توریسم تاثیر دارد و باعث می شود که گردشگری که می خواهد به منطقه بیاید احساس امنیت نماید که در صورت بروز مشکل برایش در منطقه امکانات لازم برای کمک به او وجود دارد.
تاسیسات بهداشتی به دلیل اینکه اکثریت گردشگران مسائل بهداشتی را رعایت نمی کنند باعث آلودگی خاک اطراف این تاسیسات می شوند.


دیدگاهتان را بنویسید