دانلود پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

فرایند ارتباطات و اجزای اصلی آن

ارتباطات به عنوان یک فرایند، شامل اطلاعاتی می باشد که از طریق علایم و نشانه­ها ارسال و یا دریافت می گردد. این اطلاعات شامل کلمات، حرکات غیرکلامی، توجه‌ها و حالات می‌باشد. به عبارت ساده چنین گفته می گردد که ارتباطات، دربردارنده­ی این می باشد که کی چه می‌گوید؟ به چه طریقی می‌گوید؟ برای چه کسی و با چه درجه­ای از تأثیر پیام می‌فرستد(Byrne-Lemay[1], 2006). مدل ساده شده­ای از فرایند ارتباطات در شکل آمده می باشد.

 

 

شکل2-5) فرایند ارتباطات(لایل، 1386، 65).

 

به هر حال بایستی گفته گردد که افراد، اطلاعات ارسالی و دریافتی و اطلاعات رک و بی پرده(صریح) کمی را تبادل می‌کنند. این به دلیل آن پرده ادراکی می‌باشد.

ارتباطات بین شخصی(افراد) متضمن فرایندی می باشد که حداقل با چهار فاکتور(پرده ادراکی) تبیین می گردد:

1- احساس در مورد خود

2-احساس در مورد دیگری

[1]. Byrne-Lemay

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن مسله  تعریف شده اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیراست:

  1. سنجش اندازه ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و سنجش رضایت ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی کارکنان بانک مسکن استان گیلان
  2. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت آنان از ارتباطات
  3. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
  4. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
  5. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آن‌ها
  6. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آنان
  7. آزمون مدل پژوهش