دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر اندازه تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر

قسمتی از متن پایان نامه :

لویدز و توسعه بیمه های دریایی

در سا لهای آخر قرن 17 قهوه خانه ای متعلق به «ادوارد لوید» در نزدیکی اداره نیروی دریایی انگلیس در لندن محل رفت و آمد دریانوردان، بیمه گران، واسطه های تجاری انگلیسی، ایتالیایی، فرانسوی و یهودی بود و مالک آن به انتشار روزنامه ای یک برگی حاوی نرخ های مبادله کالا در لندن و شهرهای تجاری خارجی، نرخ های سالانه بیمه، قیمت طلا و … در روی این برگ روزنامه و فهرست ورود و خروج کشتی ها، همچنین تبیین طوفا ن های دریایی در پشت آن اقدام  می نمود. انتشار «لویدزلیست » از تمرکز بیمه های خصوصی در قهو ه خانه لوید نشان داشت به طوری که حدود 20 سال پس از انتشار نشریه لویدز، قهوه خانه لوید مهم ترین مرکز معاملات بیمه های بود. جمعی از بیمه گران قهو ه خانه لویدز از سال 1760 نشریه دیگری ویژه اعضا منتشر کردند که «نشریه کشتیرانی و حمل ونقل کالاها » نام داشت. در دومین ستون از 12 ستون این نشریه اسامی کشتی ها به ترتیب الفبا و در ستون های دیگر اسامی و مشخصات صاحبان کشتی ها، بندر، مقصد، ناخدا و خدمه کشتی، تاریخ ساخت، مالک و سایر خصوصیات کشتی ذکر گردیده بود و تجهیزات کشتی با کلمات خوب، متوسط و بد در این فهرست به نشانه طبقه بندی ریسک هر یک از کشتی ها درج می گردید.

در این زمان قهو ه خانه لویدز به مهمترین مرکز برای بیمه کردن مخاطرات دریایی تبدیل گردید و بیمه گران قدیمی آن در قهو ه خانه های جدید و سپس در عمارتی جدید به همان نام لویدز سازمانی از اعضا به وجود آوردند که تا به امروز قویترین تأثیر را در بیمه های حمل ونقل دریایی در جهان دارد.

بیمه آتش سوزی

سایت منبع

بعد از بیمه باربری، بیمه آتش سوزی قدیمی ترین نوع بیمه می باشد.

در قرن هشتم میلادی تشکیلاتی برای بیمه آتش سوزی در سرزمینی که امروز بلژیک نامیده می گردد به وجود آمد و پیش روی دریافت مبالغ معین )حق بیمه( به صورت قطعی، خسارت احتمالی ناشی از آتش سوزی مزارع و خسارت وارده به دام های مالکان آنها را جبران می نمود.

در قرن 12 در ایسلند قانونی تصویب گردید که به موجب آن اتحادیه های تعاونی ملزم به جبران خسارت آتش سوزی در خانه اعضا می شدند.

آتش سوزی بزرگ و پرخسارت سال 1666 لندن که طی آن 90 کلیسا و13000 خانه به کلی منهدم گردید، افکار مردم انگلیس را به موضوع بیمه آتش سوزی جلب نمود و یک سال بعد از آتش سوزی بزرگ یک مؤسسه بیمه برای بیمه کردن منازل در برابر آتش سوزی تأسیس گردید و تا پایان قرن 17 ، چهار مؤسسه به نام‎های دفتر بیمه آتش سوزی، تعاونی بیمه آتش سوزی،انجمن دوستی و «مجمع تعاونی دوستان برای بیمه خانه ها در برابر خسارت ناشی از آتش سوزی » تأسیس گردید و این مؤسسه اخیر همچنان تا قرن بیستم به صورت یک مؤسسه مستقل و موفق باقی ماند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

1-  سنجش عوامل اجتماعی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

2-سنجش عوامل اقتصادی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

1-4-2) اهداف فرعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • سنجش اندازه تاثیرسطح پایین درآمد بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • سنجش اندازه تاثیر عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و یا طرفداری دولت بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر اثر گذار می باشد