دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر اندازه تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر

قسمتی از متن پایان نامه :

نگاهی به تاریخچه بیمه عمر در ایران

اگر فرد خریدار بیمه بعد از پایان دوره قرارداد در قید حیات باشد، شرکت بیمه حاصل سرمایه گذاری و سود توافق شده را به وی پرداخت می کند. اگر فرد در طول مدت قرارداد فوت کند، شرکت بیمه سرمایه فوت و سود توافق شده را تا زمان فوت به ذینفع های تعیین شده می‌پردازد.

شاید شما هم بارها و بارها عنوان بیمه عمر را شنیده‌اید، اما با جزییات آن آشنا نیستید. بیمه عمر از انواع پیشرفت بیمه می باشد که علاوه بر نوعی سرمایه‌گذاری، تضمین آینده فرد بیمه شده و افراد تحت تکفل او نیز هست.

به گزارش ایسنا قراردادی تحت عنوان بیمه عمر و سرمایه گذاری مابین خریدار بیمه و شرکت بیمه به عنوان بیمه‌گر بسته می گردد.
در طول قرارداد، فرد وجوهی را به شرکت بیمه می پردازد. در این قرارداد خریدار بیمه، شخص و یا اشخاصی را به دلخواه خود به عنوان ذینفع بیمه انتخاب می کند. در واقع ذینفع کسی می باشد که بعد از خریدار بیمه از بیمه نامه عمر سود می برد. خریدار بیمه حتی می‌تواند سهم هر یک ذینفع ها را نیز به سلیقه خود تعیین کند.
اگر فرد خریدار بیمه بعد از پایان دوره قرارداد در قید حیات باشد، شرکت بیمه حاصل سرمایه گذاری و سود توافق شده را به وی پرداخت می کند. اگر فرد در طول مدت قرارداد فوت کند، شرکت بیمه سرمایه فوت و سود توافق شده را تا زمان فوت به ذینفع های تعیین شده می‌پردازد.

سایت منبع

از سوی دیگر اگر فرد خریدار بیمه در پایان دوره در قید حیات باشد، می‌تواند به جای دریافت یک‌جای سرمایه، مشمول دریافت مستمری گردد (بیکایی ،1387) .

 

2-1-9) عوامل موثر بر بیمه عمر

عوامل متعددی بر صنعت بیمه و رشد و گسترش آن تاثیر گذار می باشد که مطالعه و شناخت فراگیر درمورد ی آن ها و اقدام درزمینه ی رفع و یا کنترل اثرات منفی هر یک می تواند به نوبه ی خود در پیشرفت این بازار بالقوه؛ به ویژه در بخش بیمه های عمر تاثیر به سزایی داشته باشد از مهم ترین این عوامل حضور بعضی از متغیرهای اقتصادی ؛مانند تورم و یا رکود طولانی مدت در اقتصاد یک کشور می باشد .

درمورد ی عامل تقاضای خرید می توان گفت بیمه ی عمر کالایی می باشد که بایستی تقاضای بالفعل خرید درمورد‎ی آن وجود داشته باشد . بعضی عوامل امکان خرید و تقاضای بالفعل را فراهم کرده و بعضی دیگر مانع از آن می شوند . برای مثال ، افزایش در آمد کاهش تورم و ابعاد خانوار ، تقاضای بیمه ی عمر را افزایش می دهد البته در بیشتر کشورهای در حال توسعه ؛ مانند ایران با این که ابعاد خانوار زیاد می باشد ؛ اما به سبب اثر گذاری عوامل متعدد دیگری تقاضا برای بیمه ی عمر چشمگیر نیست . حتی ابعاد خانوار اثر معکوس بر تقاضای بیمه ی عمر دارد .(مهدوی ،1389).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

1-  سنجش عوامل اجتماعی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

2-سنجش عوامل اقتصادی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

1-4-2) اهداف فرعی

  • سنجش اندازه تاثیرسطح پایین درآمد بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • سنجش اندازه تاثیر عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و یا طرفداری دولت بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر اثر گذار می باشد