دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر اندازه تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر

قسمتی از متن پایان نامه :

) تاریخچه بیمه های بازرگانی در ایران

بیمه به شکل سنتی به مفهوم نوعی تعاون و همیاری اجتماعی برای سرشکن کردن زیان فرد یا افراد معدود بین افراد گروه و یا جبران آن از سوی جامعه در ایران نیز سابقه های طولانی دارد. در لو ح های گلی به جا مانده از دوره ساخت تخت جمشید در 2500 سال پیش، از نوعی خدمات شبه بیمه ای برای پرداخت غرامت به کارگران شاغل در ساخت بناهای این مجموعه در صورت مواجه شدن آنها با حادثه، نمونه های فراوانی درج شده می باشد.

سایت منبع

علاوه بر وظایفی که حکومت ها از لحاظ نظری و یا عملی برای طرفداری از مال و جان اتباع داشته اند، اصناف مختلف تشکل یافته در تشکیلات صنفی در بازارهای قدیمی ایران به گونه معمول برای کمک به جبران خسارت های ناشی از حوادث ناخواسته ای که برای بعضی از اعضای خود رخ می داده می باشد، اقدام می کردند و با پیشگامی ریش سفیدان و خیّران و رؤسای صنف، ابزار کار و یا سرمایه دیگری برای عضو زیان دیده فراهم می آورند. هنوز هم نمونه هایی از این نوع همیاری اجتماعی در ایران قابل نظاره می باشد که در آن عنصر نوع دوستانه و خیرخواهانه بیشتر از عنصر محاسبات بیمه ای دیده می گردد.

امتیاز تأسیس نخستین شرکت بیمه

بیمه به شکل حرفه ای و امروزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی ) 14 سال پیش از انقلاب

مشروطیت( در کشور ما مطرح گردید. براساس منابع موجود در این سال، مذاکراتی بین دولت وقت ایران و سفارت روس به اقدام آمد و متعاقب آن امتیاز انحصاری در زمینه بیمه حمل ونقل برای مدت 75 سال به یک فرد تبعه روس به نام «لازار پولیاکف » واگذار گردید. اما ظرف مهلت سه سالی که جهت آغاز فعالیت بیمه ای برای وی در نظر گرفته شده بود، قادر به تأسیس شرکت بیمه و فعالیت های بیمه ای نشد و به همین لحاظ امتیازش لغو گردید. یکسال و نیم قبل از مشروطیت، در بهمن 1283 ، در قرارداد پستی ایران و روس موضوع بیمه، در «باب حقوق بیمه امانات پستی » مطرح گردید. در سال 1289 هجری شمسی )چهار سال پس از انقلاب مشروطه در ایران(، دو شرکت بیمه ای روس به نام های «نادژدا » و «کافکاز مرکوری » به تأسیس نمایندگی بیمه در ایران اقدام کردند تا به تقاضای بازرگانان روسی و ایرانی به صدور بیمه نامه برای کالاهای صادراتی و وارداتی دو طرف بپردازند.

در سال 1304 نمایندگی شرکت انگلیسی بیمه آلیانس در ایران آغاز به کار نمود. صدور بیمه نامه آتش سوزی و اتومبیل و پرداخت 50 درصد خسارت آتش سوزی مجلس شورای ملی در سال 1310 طبق قرارداد بیمه، ازجمله کارهای نمایندگی بیمه آلیانس بود و نظر مثبت مجلس شورای ملی را به بیمه جلب نمود.

متعاقب آن در 1308 یک شرکت بیمه دیگر انگلیسی به نام یورکشایر نمایندگی خود را در ایران افتتاح نمود و دو سال بعد از آن در سال 1310 نمایندگی شرکت روسی اینگستراخ کار خود را در ایران شروع نمود، در سال 1310 قانون و نظام نامه ثبت شرکت ها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکت‎های بیمه خارجی اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران کردند. شرکت بیمه ویکتوریا دوبرلین اولین شرکتی بود که فعالیت خود را در رشته بیمه عمر در ایران آغاز نمود. (حافظی ،1391).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

1-  سنجش عوامل اجتماعی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

2-سنجش عوامل اقتصادی و اندازه تمایل برای تقاضای بیمه عمر

1-4-2) اهداف فرعی

  • سنجش اندازه تاثیرسطح پایین درآمد بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • سنجش اندازه تاثیر عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و یا طرفداری دولت بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر
  • ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان بر اندازه تمایل به تقاضا بیمه عمر اثر گذار می باشد