دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

 • گیرنده­ی رمزخوان:
 • هنگامی که درمورد منبع یا گیرنده به تنهایی صحبت می‌کنیم، دلالت بر آن دارد که پویایی فراگرد را برای لحظه­ای متوقف کرده­ایم، با این چنین توصیفی می باشد که می‌توان گیرنده­ی رمزخوان را مطالعه نمود و گفت که او نیز نیاز به مهارت‌های ارتباطی دارد.
 • پیام: پیام را می‌توان «تولیدی عملی و فیزیکی از منبع رمزگذار» تعریف نمود. حداقل سه عامل یا سازه در پیام هست که عبارتند از:
 • رمزها یا کدهای پیام
 • محتوای پیام
 • نحوه ارائه پیام
 • کانال: ما به عنوان یک رمزگذار منبع بایستی تصمیم بگیریم که چه کانالی را برای پیام خود برگزینیم تا گیرنده­ی پیام بتواند آن را رمزخوانی کند. به گونه اختصار، کانال ارتباطی را می‌توان به گونه فیزیولوژیکی چنین تعریف نمود: حس‌هایی که رمزخوان گیرنده می‌تواند پیامی را که از سوی یک منبع رمزگذار، رمزگذاری و منتقل شده می باشد، درک کند(Berlo[1], 2012).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]Berlo

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن مسله  تعریف شده اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیراست:

 1. سنجش اندازه ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و سنجش رضایت ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی کارکنان بانک مسکن استان گیلان
 2. سایت منبع

 3. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت آنان از ارتباطات
 4. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
 5. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
 6. سنجش اندازه ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آن‌ها
 7. سنجش تأثیر متغیر رضایت از ارتباطات در ارتباط بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آنان
 8. آزمون مدل پژوهش